Now showing items 438-457 of 1230

   Titles
   Investigation of the quality of raw milk for production of Pirot katchkaval [1]
   Investigation of the skatole content in fat tissue and sensory acceptability of smoked neck from young boars [1]
   Ishrambeni faktori koji utiču na poboljšanje kvaliteta mleka i mesa kao i produktivnih i reproduktivnih parametara kod goveda [1]
   Ishrana kao faktor unapređenja proizvodnje ovčijeg mleka na području Stare planine [1]
   Ispitivanje dejstva pojedinih paragenetskih faktora na osobine plodnosti bikovskih majki simentalske rase [1]
   Ispitivanje faktora značajnih za rezultate vrednosti randmana klanja muške tovne junadi domaće simenatlske rase i meleza domaće simentalske rase sa limuzinom [1]
   Ispitivanje genetičkih parametara osobina mlečnosti ovaca [1]
   Ispitivanje genetske povezanosti osobina mlečnosti i plodnosti prvotelki simentalske rase [1]
   Ispitivanje heritabiliteta i genetskih korelacija osobina mlečnosti ovaca [1]
   Ispitivanje kvaliteta sirovog mleka namenjenog proizvodnji pirotskog kačkavalja [1]
   Ispitivanje naslednosti fenotipova plodnosti i mlečnosti simentalske rase goveda u Srbiji [1]
   Ispitivanje odnosa potrošača prema junećem mesu kao prehrambenom proizvodu [1]
   Ispitivanje osobina mlečnosti kćeri istih bikova simentalske rase u Nemačkoj i Srbiji [1]
   Ispitivanje prisustva i serotipske pripadnosti vrste Streptococcus suis u materijalima poreklom od svinja [1]
   Ispitivanje sadržaja skatola u masnom tkivu i senzorne prihvatljivosti dimljenog vrata mladih nerastova [1]
   Ispitivanje uticaja mase pre klanja na rezultate vrednosti randmana klanja muških tovnih junadi domaće Simenatalske rase [1]
   Ispitivanje važnijih tovnih osobina muških meleza F1 generacije nemačke Fleckvieh rase sa domaćom simentalskom rasom [1]
   Ispitivanje zavisnosti između mase trupova i sadržaja skatola u masnom tkivu mladih nerastova [1]
   Izučavanje morfologije jajnika i citologije jajne ćelije kao osnova za uspostavljanje metoda IVM, IVF i embriotransfera [1]
   Izvori proteina u obrocima za ishranu preživara [1]