Now showing items 675-694 of 1435

   Titles
   Nacionalni program biotehnologija i agroindustrija - program unapređenja stočarstva i proizvoda animalnog porekla, studija projekta: Proizvodnja kvalitetnih svinjskih polutki [1]
   Najčešći zdravstveni poremećaji i dobrobit muznih krava i teladi [1]
   Najznačajniji stresori ovaca u intenzivnim uslovima proizvodnje [1]
   Naked neck chicken of Serbian and foreign origin: Carcass characteristic [1]
   Naked neck: Autochthonous breed of chicken in Serbia: Carcass characteristics [1]
   Naslednost i povezanost osobina plodnosti krmača [1]
   Naslednost i povezanost osobina veličine legla svinja utvrđena REML metodom [1]
   Nasleđivanje dužine klasa kod hibrida pšenice F3, F4 i F5 generacije potomstva primenom različitih metoda selekcije [1]
   National program on biotechnologies and agro industry: Program for improving livestock production and products of animal origin: The study on the project titled: Production of quality pig halves [1]
   Natural mycobiota and aflatoxin B1 presence in bee pollen collected in Serbia [1]
   Natural toxigenic fungal and mycotoxin occurrence in maize hybrids [1]
   Negenetski izvori varijabilnosti direktno merenih osobina kod simentalskih bikova u performans testu - (II) osobine telesne razvijenosti [1]
   Neki aspekti poboljšanja produkcije travnjaka za ispašu ovaca [1]
   Neki aspekti savremene organizacije selekcijskih postupaka u ovčarstvu [1]
   Neki od faktora koji utiču na pravilnu ishranu krava u periodu zasušenja [1]
   Neki tehnološki aspekti poboljšanja kod prasadi u odgoju [1]
   Nerazgradiv protein - značajan faktor balansiranja obroka za jagnjad u tovu [1]
   New aspects in risk status evaluation of small ruminant local breeds in Serbia [1]
   New housing systems and marketing of table eggs [1]
   New trends in poultry nutrition [1]