Now showing items 1249-1268 of 1435

   Titles
   Ubiquity of toxigenic fungi and mycotoxins in animal feeds in Republic of Serbia [1]
   Učestalost fusarium vrsta na semenu crvene deteline [1]
   Učestalost patogenih gljiva na lucerkinom semenu različite starosti [1]
   Učestalost toksigenih vrsta Fusarium i fuzariotoksina u zrnu pšenice u Srbiji [1]
   Učestalost toksigenih vrsta gljiva na zrnu hibrida kukuruza različite FAO grupe zrenja u Srbiji [1]
   Udeo tkiva u maloprodajnim delovima junećih trupova [1]
   Udeo tkiva u polutkama svinja autohtonih rasa u zavisnosti od telesne mase i pola [1]
   Uloga pH vrednosti u muškom i ženskom reproduktivnom traktu svinja [1]
   Undegradable protein: Important factor in balancing of diets for fattening lambs [1]
   Uporedna analiza profila masnih kiselina i sadržaja holesterola konzumnih jaja različitog genotipa kokoši [1]
   Uporedni prikaz kvaliteta svinjskih trupova primenom nekih savremenih metoda ocene [1]
   Uporedno ispitivanje klaničnih osobina i kvaliteta mesa muške i ženske junadi Simentalske rase [1]
   Uporedno ispitivanje kvaliteta mesa ženske junadi simentalske rase i meleza šarolea sa simentalskom rasom [1]
   Uporedno ispitivanje tovnih i klaničnih osobina muške junadi simentalske rase i meleza šarolea sa simentalskom rasom [1]
   Upotreba alternativnih stimulatora porasta u tovu brojlerskih pilića [1]
   Upotrebna vrednost i akumulacija teških metala u krmnim travama odgajenim na pepelištu termoelektrane [1]
   Usability value and heavy metals accumulation in forage grasses grown on power station ash deposit [1]
   Use of linseed oil in improving the quality of chicken frankfurters [1]
   Useful and harmful plant species in meadow-pastures plant associations on the Stara Planina Mountain [1]
   Useful species as quality factors of meadow vegetation on Stara Planina Mountain [1]