RIStocar (Repozitorijum Instituta za Stočarstvo) је дигитални репозиторијум Института за сточарство, Београд-Земун, Србија. RIStocar омогућава отворени приступ публикацијама, као и осталим резултатима насталим у оквиру пројеката које се изводе на Институту за сточарство.

Софтверска платформа репозиторијума прилагођена је савременим стандардима који се примењују у дисеминацији научних публикација и компатибилна је са међународном инфраструктуром у овој области.

Екстерна апликација Аутори, пројекти, публикације (APP) омогућава преглед и претраживање података о ауторима и пројектима, пренос метаподатака у друге системе, интеграцију са сервисом Altmetric и приказ података о цитираности у индексним базама података Dimensions , Scopus и Web of Science .

Више