Show simple item record

dc.creatorМандић, Виолета
dc.creatorБијелић, Зорица
dc.creatorКрњаја, Весна
dc.date.accessioned2019-05-17T08:28:55Z
dc.date.available2019-05-17T08:28:55Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-86-900980-0-2
dc.identifier.urihttp://r.istocar.bg.ac.rs/handle/123456789/615
dc.description.abstractУвод: Од укупног пољопривредног земљишта у Србији око 4,6% су слана и алкална земљишта. Из тог разлога је непходно пратити толерантност биљних врста према соном стресу. Циљ овог истраживања је био да се испита ефекат соног стреса на клијање и параметре клијанаца две домаће сорте црвене детелине. Материјал и метод рада: Огледи су спроведени у у лабораторији Института за сточарство 2017. године. Анализиране су две домаће сорте црвене детелине К-17 и К-39. Семена су стерилисана 2% NaOCl, темељно испрана пет пута млазом дестиловане воде, осушена, помешана у авану са кварцним песком и протрљана ради механичког повређивања семењаче. У стерилисаним пластичним судовима постављено је по сто семена на филтер папиру предходно навлаженом са 10 мл одговарајуће концентрације соли (0, 50, 100, 150 и 200 mM NaCl) у 4 понављања. Судови су стављени у мрак на температури 20±1°C. Након 4 дана утврђена је енергија клијања, а након 7 дана клијавост. Дужина корена и хипокотила мерени су након десет дана на 30 насумично одабраних клијанаца у сваком третману и репликацији. Вигор индекс (ВИ) је израчунат: ВИ (%) = (дужина корена + дужина хипокотила) × % клијавости. Експеримент је постављен по рандомизираном блок систему. Добијени подаци су статистички обрађени методом анализе варијансе у програму Статистика 10. Такијев тест је коришћен за поређење средњих вредности на нивоу значајности p≤0.05. Резултати: Сорта К-17 имала је већу енергију клијања, клијавост и вигор индекс него сорта К-32. Вредности испитиваних параметара се нису разликовале између 0 и 50 mM NaCl. Даље повећање концентрације соли у подлози за наклијавање (≥ 100 mM NaCl) статистички је значајно смањило вредности истраживаних параметара. Закључак: Испитиване комерцијалне сорте црвене детелине показују осељивост на високу концентрацију соли, иако сорта К-17 има већу енергију клијања, клијавост и вигор индекс него сорта К-32.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherДруштво за крмно биље Републике Србијеsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/31053/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.sourceЗБОРНИК АПСТРАКАТА XIV СИМПОЗИЈУМА О КРМНОМ БИЉУ СРБИЈЕ Значај и улога крмних биљака у одрживој пољопривреди Србијеsr
dc.titleУтицај сорте и соног стреса на почетни пораст црвене детелинеsr
dc.typeconferenceObjectsr
dc.rights.licenseBYsr
dcterms.abstractBijelić, Zorica; Krnjaja, Vesna; Mandić, Violeta; UTICAJ SORTE I SONOG STRESA NA POČETNI PORAST CRVENE DETELINE;
dc.citation.spage47
dc.citation.epage48
dc.identifier.fulltexthttp://r.istocar.bg.ac.rs/bitstream/id/1818/bitstream_1818.pdf
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record