Now showing items 1111-1130 of 1172

   Titles
   Uticaj vremena zrenja i CaCl2 na kvalitet junećeg mesa [1]
   Uticaj zastupljenosti kadmijuma i arsena u obroku na proizvodne i reproduktivne osobine koza [1]
   Uticaj zeolita na hemijski sastav mleka kod krava muzara domaće šarene rase [1]
   Uticaj đubrenja azotom na proizvodne i kvalitativne osobine sejanih travnjaka u sistemu održive proizvodnje [1]
   Uticaj đubrenja N na udeo lista lucerke i sadržaj proteina u travnoleguminoznim smešama [1]
   Uticaj đubriva na infekciju zrna ozime pšenice Fusarium vrstama [1]
   Uvoz nerastova - kontrola semena i mogućnost reklamacije [1]
   Uzrast visokomlečnih krava kod prve oplodnje [1]
   Uzroci izlučenja krava u vezanom sistemu držanja [1]
   Uzroci izlučenja prvotelki na farmama sa različitim nivoom proizvodnje [1]
   Variability and correlation between basic quality parameters of raw cow milk [1]
   Variability and heritability of milk traits of Holstein-Frisian bull dams and their progeny [1]
   Variability and heritability of type traits of Holstein-Friesian bull dams [1]
   Variability of age at first calving and service period of first calving Simmental cows [1]
   VARIABILITY OF BODY DEVELOPMENT TRAITS IN BUSHA COWS [1]
   Variability of certain table egg quality traits depending on the producer and investigation year [1]
   Variability of ejaculate volume and sperm motility depending on the age and intensity of utilization of boars [1]
   Variability of libido and properties of boar ejaculate [1]
   Variability of linearly evaluated traits of type of simmental bull dams [1]
   VARIABILITY OF MILK TRAITS IN PROGENY TESTING OF THE SIMMENTAL BULLS [1]