Now showing items 444-463 of 1176

   Titles
   Korelacije između nekih pokazatelja masnoće trupa brojlera [1]
   Korelaciona analiza povezanosti proizvodnih osobina kroz tri generacije krava simentalske rase [1]
   Korelaciona analiza proizvodnih osobina domaće balkanske koze [1]
   Korelaciona povezanost telesne mase srpske bele koze prema tipu jarenja i proizvodnim osobinama [1]
   Korelativni odnosi između nekih pokazatelja kvaliteta svinjskih trupova u nekonvencionalnim uslovima držanja [1]
   Korisne i štetne biljne vrste u livadsko pašnjačkim asocijacijama Stare planine [1]
   Kozarska proizvodnja, potreba i mogućnost u domaćinstvima brdsko-planinskih i ravničarskih područja [1]
   Kratki tandemski ponovci (Short Tandem Repeats - STR) u genomici i odgajivanju goveda [1]
   Kriterijumi potrošača pri izboru goveđeg mesa u maloprodaji - pozicija goveđeg u odnosu na ostale vrste mesa, razlozi i učestalost upotrebe u svakodnevnoj ishrani i vidovi njegove kulinarske pripreme [1]
   Kriterijumi potrošača pri izboru goveđeg mesa u maloprodaji. A. Stav potrošača prema atributima kvaliteta goveđeg mesa, sklonosti i navike pri izboru kategorije, maloprodajnih delova i iznutrica [1]
   Kriterijumi potrošača pri kupovini konzumnih jaja i kvalitet jaja u marketima na području grada Beograda [1]
   Kvalitatitvna svojstva lucerkinih krmnih smeša sa ježevicom i visokim vijukom [1]
   Kvalitet dobrobiti mlečnih krava u slobodnom, odnosno vezanom sistemu [1]
   Kvalitet i energetski sadžaj krme višegodišnjih travno-leguminoznih smeša u tri nivoa N đubrenja [1]
   Kvalitet mleka srpske bele koze u prvoj laktaciji [1]
   Kvalitet polutki, prinos i raspodela pojedinih tkiva u trupovima svinja tovljenih na konvencionalan način i na dubokoj prostirci [1]
   Kvalitet svinjskih trupova na liniji klanja, prema prethodnom i tekućem pravilniku EU [1]
   Kvalitet trupa i mesa svinja različitih genotipova [1]
   Kvalitet trupa pilića različite konformacije [1]
   Kvalitet trupova i mesa junadi u funkciji korišćenja semena lana u ishrani [1]