RIStocar (Repozitorijum Instituta za Stočarstvo) je digitalni repozitorijum Instituta za stočarstvo, Beograd-Zemun, Srbija. RIStocar omogućava otvoreni pristup publikacijama, kao i ostalim rezultatima nastalim u okviru projekata koje se izvode na Institutu za stočarstvo.

Softverska platforma repozitorijuma prilagođena je savremenim standardima koji se primenjuju u diseminaciji naučnih publikacija i kompatibilna je sa međunarodnom infrastrukturom u ovoj oblasti.

Više